شعار سال سازمان جهانی هواشناسی: اقلیم و آب
A+ A- تاریخ بروزرسانی: Wed 02 Dec ماه 2020
3 Days forecast

18° c
29° c
صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، دریا کمی مواج

29° c
19° c
 کمی ابری همراه با وزش باد، افزایش ابر و رگبار باران و رعد و برق درشب، دریا کمی مواج

31° c
23° c
آسمان صاف تا قسمتی ابری، ،همراه با مه صبحگاهی ،دریا کمی مواج
Services
تلفن گویا سامانه پیامک کانال رسمی سازمان اپلیکیشن موبایل
هشدارهای هواشناسی
وضعیت راه های کشور
Weather in Bandarabbas

35
Hajiabad
Relative humidity 20%
Wind speed calm
Wind dir -
35° c

34
Bandarabbas
Relative humidity 70%
Wind speed 7 km/h
Wind dir Northeasterly
34° c

32
Minab
Relative humidity 70%
Wind speed calm
Wind dir -
32° c

33
Qeshm Island
Relative humidity 79%
Wind speed 11 km/h
Wind dir Northeasterly
33° c

33
Lavan Island
Relative humidity 84%
Wind speed 14 km/h
Wind dir Westerly
33° c

32
Kish Island
Relative humidity 84%
Wind speed calm
Wind dir -
32° c

34
Bandar-e-Lengeh
Relative humidity 75%
Wind speed 14 km/h
Wind dir Easterly
34° c

32
Siri island
Relative humidity 79%
Wind speed calm
Wind dir -
32° c

33
Abumusa island
Relative humidity 84%
Wind speed 7 km/h
Wind dir Westerly
33° c

30
Jask
Relative humidity 89%
Wind speed 29 km/h
Wind dir Easterly
30° c

34
Rudan
Relative humidity 31%
Wind speed calm
Wind dir -
34° c

34
Parsiyan
Relative humidity 59%
Wind speed 4 km/h
Wind dir Easterly
34° c

33
Bandar-e-Khamir
Relative humidity 74%
Wind speed 7 km/h
Wind dir Easterly
33° c

32
Qeshm (Coastal)
Relative humidity 81%
Wind speed 7 km/h
Wind dir Easterly
32° c

33
Sardasht-e-bashagard
Relative humidity 33%
Wind speed calm
Wind dir -
33° c

31
Bastak
Relative humidity 38%
Wind speed calm
Wind dir -
31° c

 

Latest News

©All rights reserved to Hormozgan Meteorological organization

Design & Develop by DanaWeb