• بروزرسانی: پنجشنبه 29 مهر 1400
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲۱: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
1000 کاراکتر باقیمانده