• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 6 و هشدار هواشناسی دریایی سطح نارنجی شماره 13
تاریخ انتشار: 1403/4/17

تقویت بارش های همرفتی در ارتفاعات استان با تاکید بر بشاگرد و حاجی آباد و
وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی و مواج شدن دریای عمان و تنگه هرمز

1000 کاراکتر باقیمانده